İlişkilerde herkesin bir tipi var!

Toronto Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden Yoobin Park ve Geoff MacDonald, Almanya’da 2008 yılında yapılan ve hala devam eden PAIRFAM araştırmasının sağladığı veriler ışığında, 332 kişinin geçmişte ve güncel olarak yaşadıkları romantik ilişkilerini inceledi.

 İncelemenin amacı, romantik ilişki yaşadıkları insanlarda sabit bir ortak özelliğin olup olmadığının anlaşılmaya çalışılmasıydı.

İlişkilerde herkesin bir tipi var!

1 6

İlişkilerde herkesin bir tipi var!

2 6

İlişkilerde herkesin bir tipi var!

3 6

İlişkilerde herkesin bir tipi var!

4 6

İlişkilerde herkesin bir tipi var!

5 6

İlişkilerde herkesin bir tipi var!

6 6